Üyelik Sözleşmesi

Sitemize üye olmadan önce aşağıda yer alan sözleşmeyi dikkatlice okuyunuz lütfen.

1. Taraflar
a) www.pekenergy.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten İGTOT – İSTANBUL GIDA TOPTANCILAR
ÇARŞISI, 1449/2, TİCARİ BLOK, NO: 12, ŞAHİNTEPE, BAŞAKŞEHİR-İSTANBUL adresinde mukim PEK ENERJİ
(Bundan böyle Güneş Enerji Sistemleri olarak anılacaktır).
b) www.pekenergy.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("Üye")

2. Sözleşmenin Konusu
İşbu Sözleşme'nin konusu Güneş Enerji Sistemleri ‘nin sahip olduğu internet sitesi
www.pekenergy.com'den üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
3.1. Üye, www.pekenergy.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer
sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Güneş Enerji Sistemleri 'nin bu
bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal
tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
3.2. Üye, Güneş Enerji Sistemleri tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi
ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine
aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler
tarafından Güneş Enerji Sistemleri 'ne karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere
karşı, Güneş Enerji Sistemleri 'nin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her
türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
3.3. Üye www.pekenergy.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine
riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde,
doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi
bağlayacaktır.
3.4. Üye, www.pekenergy.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu,
genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir
amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz.
Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet
(spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.
3.5. www.pekenergy.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan,
kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş
sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Güneş Enerji Sistemleri 'yle hiçbir ilgi ve
bağlantısı yoktur. Güneş Enerji Sistemleri 'nin üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler
nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan
edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi
bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
3.6. Güneş Enerji Sistemleri üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye
yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye,
www.gunesenerjipazari.com.tr internet sitesinin kullanılmasından dolayı
uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Güneş Enerji Sistemleri den tazminat
talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak
ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan
doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal
eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Güneş
Enerji Sistemleri 'ni bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca;
işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Güneş Enerji
Sistemleri 'nin üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat
talebinde bulunma hakkı saklıdır.
3.9. Güneş Enerji Sistemleri 'nin her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin
üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu
tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Güneş Enerji Sistemleri 'nin hiçbir
sorumluluğu yoktur.
3.10. www.pekenergy.com internet sitesi yazılım ve tasarımı Güneş Enerji Sistemleri
mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili
kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap
edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri
sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında
korunmaktadır.
3.11. Güneş Enerji Sistemleri tarafından www.pekenergy.com internet sitesinin
iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde
siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol
(IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve
siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım
bilgiler toplanabilir.
3.12. Güneş Enerji Sistemleri üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak
istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Güneş Enerji
Sistemleri ne tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Güneş Enerji Sistemleri ve
Güneş Enerji Sistemleri web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve
savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.
3.13. Güneş Enerji Sistemleri web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan
arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında
nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik
etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye Güneş
Enerji Sistemleri web sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde
oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin
sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
3.14. Güneş Enerji Sistemleri sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara
sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya Güneş Enerji
Sistemleri web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.
3.15. Güneş Enerji Sistemleri üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette
ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir
veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm ,
yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.
3.16. Taraflar, Güneş Enerji Sistemleri 'ne ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek
münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz
konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.
3.17. Güneş Enerji Sistemleri iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde
kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına
bilgilendirme SMS'leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik
sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta
adresine ve bilgilendirme SMS'lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş
sayılacaktır.

4. Sözleşmenin Feshi
İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Güneş Enerji Sistemleri tarafından
üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Güneş Enerji Sistemleri üyenin
üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini
iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. İhtilaflarin Halli
İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. Yürürlük
Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri
okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu
Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.